MITY KOŃCA WIEKU
DEATH AID

Gwiazdy pop niedawno zrealizowały Net Aid -kolejny koncert na rzecz walki z ubóstwem w trzecim świecie. Warta miliony dolarów pomoc często była przechwytywana przez sprawców nędzy czyli totalitarne rządy i używana przeciwko ofiarom ich polityki. Przykładem jest ponad 100 milionów dolarów zebrane w ramach cyklu koncertów Live Aid w 1984 - nie licząc reszty dwumiliardowej pomocy Zachodu.

Problemy Etiopii były typowe dla licznych komunizujących dyktatur Afryki i Azji. Po usunięciu cesarza w 1974 roku dyktator pułkownik Mengystu Hajle Mariam zadeklarował rozpoczęcie budowy socjalizmu. Przybyli kubańscy wojskowi doradcy, specjal­iści od policji politycznej z NRD i Rosjanie znający się na wszystkim. Zaczęły się masakry prawdziwych i uro­jonych przeciwników władzy, których zwłoki wyrzucano na ulice dla zastraszenia opornych. W 1994 śledztwo prowadzone na zlecenie antykomunistycznego rządu Melesa Zenawiego wykazało szacunkową liczbę zamor­dowanych do 1982 roku na 300 tysięcy. .

Podczas przemówienia telewizyjnego pułkownik Mengystu wezwał do walki z kapitalizmem, feudalizmem i imperializmem... tłukąc trzy flakony krwi sym­bolizujące wymienionych wrogów. Rozpoczęto kolekty­wizację rolnictwa, co spowodowało spadek pro­dukcji rolnej. W 1982 władze rozpoczęły akcje przesiedlania do kołchozów 5 milionów obywateli. Klęska głodu pogłębiała się co roku dotykając 25 % Etiopczyków. Z powodu zamknięcia granic o sytuacji w  Etiopii Wiedziało niewielu.

Jesienią 1984 nieoczekiwanie władcy Etiopii pozwolili zachodniej ekipie telewizyjnej na sfil­mowanie szokujących obrazów wygłodzonych dzieci. Światowe media spopularyzowały zdjęcia oraz oskarżenia etiopskich komunistów pod adresem rządów państw demokratycznych o brak woli pomo­cy krajowi "postępowemu". Apel i oskarżenie podch­wyciły organizacje lewicowe i liberalne kościoły protestanckie. Mało znany muzyk rockowy Bob Geldof "spontanicznie" zorganizował cykl charytaty­wnych koncertów Live Aid z udziałem czołowych muzyków pop. Ogółem z Zachodu dostarczono ponad 2 miliardy dolarów.

Komunistyczne władze Etiopii mimo apeli o pomoc same miały inne wydatki - we wrześniu 1984 roku w Addis Abebie zorganizowano obchody dziesięciolecia rządów socjalizmu realnego w Etiopii kosztem 200 milionów dolarów (więcej niż zebrano w Live Aid). Również w 1984 Etiopska Partia Ludzi Pracy została przyjęta do międzynarodówki komunistycznej, deklarującej zniszczenie zachodnich demokracji właśnie ratujących głodujących Etiopczyków. Niedopuszczono do rozdzielania pomocy za pośred­nictwem organizacji międzynarodowych, dary

zawłaszczyła nomenklatura i armia. Resztę pomocy rozdzielono w tworzonych kołchozach zmuszając chłopów do migracji. Pułkownik Mengystu odpowia­da za śmierć 1,2 miliona swoich rodaków. Komuniści etiopscy odrzucili nawet propozycję zawieszenia broni złożoną przez antykomunistycznych partyzantów i rozpoczęli kolejną ofensywę

Przeciwko praktykom reżimu etiopskiego zaprotestowali Lekarze bez Granic. Bob Geldof i inni twórcy hitu "We are the world" podobno byli zdu­mieni i rozczarowani na wieść na co zużyto ich pomoc, ale uznali że trzeba ją kontynuować. "Zrobiłbym to samo dla Oświęcimia" - zadeklarował Geldof. Gdyby hitlerowcy dostali dary pewnie dokupiliby Cyklonu B i postawili dodatkowe krematorium...

Prawdziwa pomoc dotarła w maju 1991, gdy partyzanci z chrześcijańskich formacji Ludowy Front Wyzwolenia Erytrei i Tigreński Front Wyzwolenia zdobyli Addis Abebę. Mengystu Hajle Mariam uciekł i uzyskał azyl w Zimbabwe. Wniosek o ekstradycję odrzucono. Żaden trybunał międzynarodowy nie ściga byłego dyktatora.

Piotr Pietrasz

"Nowy Gwóźdż Programu", miesięcznik Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach, nr 32, październik 1999 r.

« Wracaj

Copyright © 2005-2010 Piotr Pietrasz