POLSKO! CZAS NA ZMIANY!
GŁOSOWAŁEŚ NA WAŁĘSĘ? NIE WSTYDŹ SIĘ - TO ON ZDRADZIŁ
4 CZERWCA W KATOWICACH

4.06.1993 r., w pierwszą rocznicę obalenia pierwszego rządu powołanego przez demokratyczny Sejm RP, katowicka centroprawica zorganizowała demonstrację pod hasłem "Dośc grabieży Polski". Organizatorami demonstracji były Zarządy Wojewódzkie Porozumienia Centrum, Ruchu dla Rzeczypospolitej,  Ruchu Trzeciej  Rzeczypospolitej  i Chrześcijańsko-Demokratycznego Stronnictwa Pracy. W wydanej, z okazji demonstracji, jednodniówce "Polska Teraz!", czytamy, iż miniony rok rządów UD w cichym sojuszu z SdRP (była PZPR) nie przyniósł żadnych pozytywnych zmian. Stworzenie kapitalistycznej gospodarki i demokratycznego państwa nie jest możliwe bez lustracji i dekomunizacji. Dokonać tego może tylko zjednoczona centroprawica.

Na wiecu zgromadziło się około 600 osób. Przemawiali Prezes Zarządu Wojewódzkiego PC, Poseł Czesław Sobierajski, Przewodnicząca Ruchu dla Rzeczypospolitej Jadwiga Chmielowska, Przewodniczący Zarządu Regionalnego Ruchu III Rzeczypospolitej Czesław Skoczko, Poseł PC Bolesław Twaróg, poseł RdR Kazimierz Świtoń oraz przedstawiciele Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Wszyscy mówcy domagali się przeprowadzenia dekomunizacji i lustracji, rozliczenia afer gospodarczych oraz krytykowali politykę rządu i Prezydenta.

C.Sobierajski zwrócił uwagę na lekceważenie przez rząd Suchockiej problemów gospodarczych -nieprzedstawienie przez rząd projektu ustawy o Skarbie Państwa, blokowanie reprywatyzacji oraz forsowanie projektu "powszechnej prywatyzacji" w formie grożącej oddaniem realnego zarządu większością polskiego majątku firmom zagranicznym. Za warunek zwycięstwa centroprawicy uznał zjednoczenie wszystkich ugrupowań niepodległościowych. Przypomniał, iż PC chce realizować dawny program Lecha Wałęsy z kampanii prezydenckiej, ale tym razem już bez Lecha Wałęsy. Przemówienie wzbudziło szczególny aplauz zebranych.

Jadwiga Chmielowska skrytykowała dawne elity  "Solidarności"  za podpisanie układu okrągłego stołu z komunistami, czego skutki ponosimy do dzisiaj. Wezwała społeczeństwo do samoorganizacji przeciwko powrotowi dawnych "władców PRL", ostrzegając przy tym, że niewykorzystanie tej historycznej szansy może nas w przyszłości dróg kosztować.

Czesław Skoczko ostro skrytykował Prezydenta RP, stwierdzając, iż wbrew swoim obietnicom wyborczym zamiast aferzystów puścił w skarpetkach naród. Kazimierz Świtoń poinformował o represjach wobec niego i groźbie aresztowania.

Bolesław Twaróg (wiceprzewodniczący Komisji Regulaminowej Sejmu RP) oświadczył, iż tryb rozwiązania Sejmu był sprzeczny z prawem oraz, że rzekomo "reformatorski" Prezydent zablokował reformy uniemożliwiając przeprowadzenie wielu ustaw gospodarczych. Przedstawiciel Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego przypomniał, że główni zbrodniarze komunistyczni nadal pobierają wysokie emerytury i są bezkarni.

Na zakończenie wiecu Cz.Sobierajski poinformował, że w Warszawie manifestacja centroprawicy jest rozpędzana przez siły policyjne. Zaprotestował przeciwko próbie powrotu metod stosowanych przez władze komunistyczne.

Podczas wiecu rozprowadzono około 400 egzemplarzy poprzedniego, 15/16 numeru biuletynu "CENTRUM", 200 ulotek z list; konfidentów z "Gazety Polskiej" oraz około 1000 mniejszych ulotek. Rozdano także około 1000 egzemplarzy "Polski Teraz". Był to największy wiec zorganizowany w Katowicach od maja 1989 roku. W Prokuraturze Wojewódzkiej w Katowicach złożono oświadczenie dotyczące dekomunizacji i lustracji.

Piotr Pietrasz

"CENTRUM", biuletyn informacyjny Porozumienia Centrum Województwa Katowickiego, numer 17-18, rok II, 30.06.1993 r.

« Wracaj

Copyright © 2005-2010 Piotr Pietrasz