DEKOMUNIZACJA WIDZIANA Z DOŁU
SAMORZĄD W SZPONACH SLD - JAWORZNO (1)

15.07 prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko byłemu prezydentowi Jaworzna Marianowi T., zarazem liderowi SLD w tym mieście. Najbardziej kuriozalna afera wykryta przez nowe, prawicowe władze to niepłacenie przez SLD czynszu za własny lokal. Praktycznie PIS-owska linia działania większości władz Jaworzna to efekt pracy miejscowego PiS.

  (...) Liderzy SLD b.prezydent Marian T i b.wiceprezydent Janusz G zostali oskarżeni o to, że w 2000 r. przekroczyli swoje uprawnienia podpisując umowę z Jaworznickim Konsorcjum Drogowym, zwycięzcą przetargu na zarządzanie drogami. Konsorcjum wygrało przetarg mimo, ze oferta jedynego konkurenta byłą o 600 tys zł korzystniejsza. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

  NIK negatywnie ocenił postępowanie o zamówienie publiczne. Odrzucono tańszą ofertę stawiając zarzut nieuczciwej konkurencji, jednak w żaden sposób go nie udowodniono. Jaworznickie Konsorcjum Drogowe zostało powołane przez trzy miejskie spółki - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Miejski Zakład Drogowy i Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - tylko na potrzeby niniejszego przetargu. Żeby było zabawniej, przegranej i "nieuczciwej" (dumpingowe ceny) firmie Jaworznickie Konsorcjum Drogowe powierzyło realizację swoich zadań jako podwykonawcy.

 Podstawą wypłaty zawyżonego i nienależnego wynagrodzenia konsorcjum był aneks do umowy. Kontrola NIK wykazała, że gmina poniosła nieuzasadnione koszty w wyniku zawyżania faktur opartych na niewłaściwych wskaźnikach. - To klasyczne urzędnicze przestępstwo. - oceniła Agata Słuszniak z prokuratury mysłowickiej.

 Zgodnie z wygłoszoną przez sekretarza generalnego SLD Marka Dyducha podczas niedawnego kongresu SLD każdy członek partii przeciwko któremu przygotowano akt oskarżenia powinien zrezygnować z pełnienia funkcji partyjnych. Jednak na razie ciągle Marian T jest liderem SLD w Jaworznie.

 Najbardziej kuriozalną sprawą jest niepłacenie przez SLD czynszu za własny lokal oraz nieodpłatne przejęcie budynku.(...) SLD utrzymywał, ze na własny koszt przeprowadził remont budynku i w związku z tym powinien zostać zwolniony z płacenia czynszu na ... 10 lat. (...) Aferą stało się również zaadaptowanie dawnego budynku przychodni kopalni "Jan Kanty" w którym obecnie jest siedziba SLD jak i MPGK. (...) 

 Nowy zarząd MPGK wiosną 2003 zażądał od SLD faktur za wymieniony remont celem ich weryfikacji. Po kilku miesiącach uprzejmych próśb zbywanych milczeniem zarząd MPGK wystąpił do sądu o zapłatę przez SLD kwoty zaległego czynszu w wysokości 9,6 tys zł wraz z odsetkami. Wątpliwości MPGK wzbudził również fakt wykonania remontów przez firmę "Inwestycje" należącą do innego działacza SLD.

 Sąd wydał nakaz zapłaty żądanej sumy przez SLD a zarząd MPGK skierował list otwarty do władz krajowych SLD w sprawie łamania prawa przez jaworznickich aktywistów partii. Na negocjacje w sprawie lokali SLD zjawił się w MPGK sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD Dariusz Nejman. SLD nie przedstawił nigdy ani faktur ani aneksu do umowy, na który się powoływał. W czerwcu br. zawarto ugodę na mocy której jaworznickie SLD zobowiązało się do zapłaty całości zaległych opłat oraz regulowania nowych na bieżąco.

 SLD załatwił również nieodpłatne przekazanie dla siebie budynku przy ul.Warskiej, niekoniecznie zgodnie z miejskim prawem. Postkomuniści nie płacili za budynek ani zainstalowane w nim telefony przez kilka lat. Budynkiem jak i telefonami administrował MPGK, na własny koszt. Po monitach Zarządu MPGK w lipcu 2003 władze SLD oddały budynek i zapłaciły zaległości.

 Nowe władze MPGK złożyły już kilka wniosków do prokuratury w sprawie wykrytych nadużyć. (...) Na razie jest 5 wniosków do prokuratury w takich sprawach. Dalsze w przygotowaniu.

 Z pracy dyscyplinarnie zwolniono były zarząd MPGK oraz pracowników odpowiedzialnych za powyższe nadużycia. Byłą wiceprezes MPGK wdzięczni towarzysze zatrudnili jako kierownika Referatu Nadzoru Właścicielskiego i Strategii Rozwoju Miasta Bukowna. Były wiceprezydent odpowiedzialny za opisane kwestie jest naczelnikiem wydziału w Mysłowicach. (...)

Piotr Pietrasz  

"Wiadomości Zagłębia", tygodnik regionalny 31.08 - 6.09.2004 rok

« Wracaj

Copyright © 2005-2010 Piotr Pietrasz