Komitet Poparcia Kandydata do Sejmu RP

 1. Prof. dr hab. Jan Wojtyła - Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej, Katowice, były Rektor Akademii Ekonomicznej
 2. prof.Zdzisław Krasnodębski - profesor Uniwersytetu w Bremie, publicysta i filozof społeczny, przewodniczący kapituły Nagrody Honorowej im.Lecha Kaczyńskiego
 3. dr. Zbigniew Girzyński - poseł na Sejm RP
 4. Michał Luty - Wiceprezydent Katowic, członek opozycji antykomunistycznej, sekretarz Stowarzyszenia "Henryk Sławik.Pamięć i Dzieło", mieszkaniec Katowice
 5. Mariusz Skiba - radny miasta Katowice, wiceprzewodniczący rady jednostki pomocniczej nr 19 Piotrowice - Ochojec, mieszkaniec Katowic
 6. Wiesław Mrowiec - radny miasta Katowice, radny jednostki pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa
 7. Ryszard Wąsik - b.wiceprzewodniczący rady miejskiej, dyrektor Śląskiego Szpitala Reumatologicznego, mieszkaniec Śródmieścia
 8. Mgr inż. Józef Cichy - ławnik w procesie członków ZOMO oskarżonych o zamordowanie dziewięciu górników z kopalni "Wujek", Katowice
 9. Lek. med. Maria Cichy - żona Józefa i siostra prof. dr hab. Adama Szkodnego, Katowice
 10. Dr Zuzanna Gierzyńska - lekarz ginekolog, wiceprzewodnicząca Katowickiego Klubu "Gazety Polskiej"
 11. Irena Bruszewska-Dubiel - magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego, członek zarządu koła Związku Górnośląskiego Katowice Południe, mieszkanka Śródmieścia
 12. Barbara Cień - pracownik "Gościa Niedzielnego", mieszkanka Osiedla Tysiąclecia
 13. Joanna Kuntze-Wąsik - dr nauk medycznych, b.kierownik przychodni przy ul.PCK, mieszkanka Śródmieścia
 14. Adam Lux - emeryt górniczy, prezes zarządu Fundacji im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach, mieszkaniec Murcek
 15. Mirosław Paczyński - radny rady jednostki pomocniczej nr 19 Piotrowice - Ochojec
 16. Rajmund Rał - członek Rady Instytutu Archidiecezjalnego Akcji Katolickiej, mieszkaniec Śródmieścia
 17. Wiesława Jaworska - przewodnicząca Stowarzyszenia Obrony Lokatorów Zakładów Metalurgicznych Silesia i Spółki Dom przy ul.Szczecińskiej w Katowicach
 18. Ewa Widuch - emeryt, uczestnik opozycji antykomunistycznej, członek Komitetu Pamięci Górników Pomordowanych w KWK "Wujek", mieszkanka Brynowa
 19. Grażyna Zaremba - emeryt, uczestnik opozycji antykomunistycznej, odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, szef archiwum śląskiej "S", członek Komitetu Pamięci Górników Pomordowanych w KWK "Wujek", mieszkanka Brynowa
 20. Prof. dr hab. Ewa Talik - Kierownik Zakładu Fizyki Kryształów w Instytucie Fizyki UŚ
 21. Andrzej Sas-Jaworski - wnuk Stanisława Ligonia, członek kapituły nagrody im.Ligonia przyznawanej przez Radio Katowice
 22. Krzysztof Kuc - mieszkaniec Katowic

« Wracaj

Copyright © 2005-2010 Piotr Pietrasz