PROGRAM DZIAŁANIA NA KADENCJĘ 2010-2014

  1. Przebudowa centrum miasta i rynku - aby centrum Katowic było na miarę stolicy Województwa Śląskiego i przyciągało nowych mieszkańców jako wizytówka miasta. Zarazem odnowione centrum musi przyciągać mieszkańców Śródmieścia interesującą ofertą handlową, rozrywkową i kulturalną.
  2. Bezpieczeństwo mieszkańców - wzmożone patrole i lepszy monitoring na obszarze centrum ze szczególnym uwzględnieniem okolic rynku. Poprawienie współpracy policji ze strażą miejską. Kontrola nocna uniemożliwiająca nocne wyścigi ulicami śródmieścia.
  3. Remont torowiska tramwajowego i przystanków - na odcinku od rynku do pętli na Brynowie.
  4. Parkingi - realizacja planu budowy parkingów w centrum
  5. Europejska Stolica Kultury 2016 - wsparcie działań władz miasta i traktowanie tej inicjatywy jako łączącej Katowiczan ponad podziałami politycznymi. ESK to wielka szansa na rozwój i poprawę organizacji oferty kulturalnej w naszym mieście.
  6. Nowe place zabaw w Śródmieściu - szczególnie w okolicach ulic Raciborskiej, Kozielskiej i Adamskiego.
  7. Park wodny - utworzenia obiektu rekreacji wodnej (aqua parku lub zespołu basenów) na terenie naprzeciwko Parku Kościuszki
  8. Utrzymanie drobnego handlu w Śródmieściu - stworzenie warunków do prowadzenia działalności przez małe firmy z sektora u
  9. Rozwój dzielnicy akademickiej - nowe obiekty uczelni wyższych na obszarze nad Rawą oraz w okolicy Akademii Sztuk Pięknych
  10. Łatwiejszy wykup mieszkań komunalnych - rezygnacja z ograniczenia l

« Wracaj

Copyright © 2005-2010 Piotr Pietrasz