ZREALIZOWANY PROGRAM W KADENCJI 2006-2010

W trakcie kadencji pracowałem w komisjach Rady Miasta:
  • Organizacyjnej;
  • Skarbu;
  • Kultury, Rekreacji i Sportu.

Jako Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice zajmowałem się głównie jednostkami pomocniczymi czyli radami dzielnicowymi. W kończącej się kadencji rady Miejska Komisja Wyborcza pod moim kierownictwem zorganizowała wybory do 10 jednostek pomocniczych. Powstała jedna nowa jednostka pomocnicza.
  1. Nowa Dolina Trzech Stawów - remont nawierzchni ścieżki rowerowej trasy. Działania na rzecz zachowania charakteru rekreacyjnego tego unikalnego fragmentu zieleni w centrum. Stopniowa poprawa warunków rekreacji poprzez rozbudowę małej infrastruktury - boiska do piłki nożnej i siatkowej, korty tenisowe i place zabaw.
  2. Bezpieczeństwo mieszkańców - liczne interwencje w sprawie zakłócania porządku w godzinach nocnych oraz w sprawie poprawy jakości monitoringu wizyjnego
  3. Ekrany na Osiedlu Paderewskiego - interpelacja w sprawie przedłużającego się poszerzania drogi podczas którego mieszkańcy pozbawieni ekranów byli narażeni na hałasy ze strony drogi szybkiego ruchu
  4. Drogi i chodniki - remonty nawierzchni na ul.Raciborskiej, ul.Kościuszki i Placu Miarki
  5. Przekształcenie części centrum w dzielnicę akademicką - w trakcie kadencji przeprowadzono kolejne działania w okolicach Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego i Akademii Sztuk Pięknych
  6. Władza dla mieszkańców - zainspirowanie i doprowadzenie do powstania nowej rady jednostki pomocniczej nr 11 Wełnowiec. Rada miasta w ubiegłej kadencji podjęła stosowne uchwały i wybory rady jednostki odbędą się w przyszłym roku
  7. Europejska Stolica Kultury - monitoring prac zespołu przygotowującego kandydaturę Katowic do tytułu ESK. Awansowaliśmy do kolejnego etapu.

INTERPELACJE    I    ODPOWIEDZI

Interpelacje i odpowiedzi na stronie BIP

07.09.2009 - w sprawie likwidacji kiosku przy ul.Tysiąclecia 3 w związku z inwestycją
Interpelacja Odpowiedź
 
10.07.2009 - w sprawie zniszczonej nawierzchni ul.Raciborskiej
Interpelacja Odpowiedź
 
10.07.2009 - w sprawie planowanej wycinki drzew na ul.Barbary
Interpelacja Odpowiedź
 
12.05.2009 - w sprawie placów zabaw na terenie Śródmieścia w obrębie ulic Mikołowska-Koszarowa-Kozielska
Interpelacja Odpowiedź
 
08.04.2009 - w sprawie uszkodzonego chodnika w pobliżu posesji ul.Kościuszki 18
Interpelacja Odpowiedź
 
30.03.2009 - w sprawie całodobowego sklepu z alkoholem na ul.Starowiejskiej 2
Interpelacja Odpowiedź
 
30.03.2009 - w sprawie zanieczyszczania chodników i trawników na ulicy Starowiejskiej
Interpelacja Odpowiedź
 
30.03.2009 - w sprawie zagrożenia podczas przekraczania przejść dla pieszych przy pętli na ul.Słonecznej
Interpelacja Odpowiedź
 
09.01.2009 - w sprawie autobusów PKM Katowice niedostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
Interpelacja Odpowiedź
 
09.01.2009 - w sprawie działań prowadzonych przez władze samorządu Katowic na rzecz obniżenia opłat za wodę
Interpelacja Odpowiedź
 
19.12.2008 - w sprawie planowanego przebiegu drogi łączącej południowe dzielnice Katowic z centrum przez ogródki działkowe w okolicy lotniska na Muchowcu
Interpelacja Odpowiedź
 
03.10.2008 - w sprawie dodatkowych ławek na Placu Rady Europy
Interpelacja Odpowiedź
 
03.10.2008 - w sprawie montażu ekranów przy Aleji Górnośląskiej na Osiedlu Paderewskiego
Interpelacja Odpowiedź
 
14.08.2008 - w sprawie ustawienia progów zwalniających na ul.Sokolskiej
Interpelacja Odpowiedź
 
26.06.2008 - modernizacji linii tramwajowej na odcinku Rynek - ulica Kościuszki - Ligota w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
Interpelacja Odpowiedź
 
24.04.2008 - udzielanie mieszkańcom odpowiedzi na składane wnioski przez urzędników w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
Interpelacja Odpowiedź
 
24.03.2008 - Poprawa efektywności systemu monitoringu wizyjnego w Katowicach - nr 2.
Interpelacja Odpowiedź
 
15.03.2008 - Bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy Koszutka podczas organizacji imprez masowych w Hali Widowiskowo-Sportowej "Spodek".
Interpelacja Odpowiedź
 
15.01.2008 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Katowice - II etap.
Interpelacja Odpowiedź
 
14.01.2008 - W sprawie planowanej lokalizacji siedziby Straży Miejskiej w budynku Szkoły Podstawowej nr 10
Interpelacja Odpowiedź
 
21.11.2007 - liczebność pierwszej klasy w Szkole Podstawowej nr 10
Interpelacja Odpowiedź
 
9.11.2007 - na wniosek lokatorów wyjaśnienie stanu prawnego kamienicy przy ul.Kochanowskiego 13
Interpelacja Odpowiedź
 
12.09.2007 - Wnioski do budżetu miasta na 2008
Interpelacja Odpowiedź
 
29.08.2007 - Obiekty architektoniczne z okresu modernizmu w śródmieściu
Interpelacja Odpowiedź
 
30.07.2007 - Przekształcenia mieszkania socjalnego przy pl.Oddziałów Młodzieży Powstańczej w pomieszczenie gospodarcze
Interpelacja Odpowiedź
 
30.07.2007 - Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej "Spodek"
Interpelacja Odpowiedź
 
27.07.2007 - Zapewnienie bazy hotelowej do realizacji dużych imprez np. EURO 2012
Interpelacja Odpowiedź
 
18.05.2007 - monitoring wizyjny przy ul. Uniwersyteckiej
Interpelacja Odpowiedź
 
25.03.2007 - wydłużenie drogi do nowych szkół byłych uczniów Szkoły Podstawowej nr 10
Interpelacja Odpowiedź
 
25.03.2007 - lokale socjalne w centrum miasta
Interpelacja Odpowiedź
 
31.01.2007 - poprawienie przejezdności ulicy Kościuszki
Interpelacja Odpowiedź
 

 

PODJĘTE INCJATYWY I PRACE


        2.09 br. złożyłem wniosek do Prezydenta Katowic w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z miastem w Gruzji. Współpraca oprócz okazania solidarności może przynieść konkretne korzyści gospodarcze.          

"Wniosek w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z miastem w Gruzji"

 

        Z mojej inicjatywy Klub Radnych PiS skierował wniosek w sprawie włączenia do grona potencjalnych patronów ulic w naszym mieście Józefa Mackiewicza, Stanisława Bareji i Janusza Zajdla.         

"Wniosek w sprawie patronów ulic"

 

     14.08 br. uczestniczyłem w zebraniu Rady Jednostki Pomocniczej Szopienice-Burowiec. Tematem spotkania zorganizowanego z inicjatywy radnego PiS było bezpieczeństwo w dzielnicy uważanej za najniebezpieczniejszš w Katowicach 

"RADA JEDNOSTKI SZOPIENICE BUROWIEC"

 


        26.07 br. na Komisji Skarbu Rady Miasta referowałem temat wynagrodzeń pracowników samorzšdu katowickiego. Analiza wykazała nieco nieszablonowš sytuację - chociaż to temat raczej dla prezydenta niż radnych. Przed zebraniem komisji w oparciu o przedstawione dane porównałem wynagrodzenia oraz ilość urzędników przypadajšcš na mieszkańca. Pod względem liczby urzędników Katowice wypadajš dobrze - na pracownika samorzšdu przypada podobna liczba obywateli jak we Wrocławiu czy Krakowie. Inaczej jest ze średnimi zarobkami pracowników - Katowice przegrywajš nie tylko z dużymi miastami ale także np. z Kłobuckiem. Te opinie potwierdził nam nasz jedyny członek pracujšcy w Urzędzie Miasta

"KOMISJA SKARBU - PŁACE URZĘDNIKÓW"

 


    18.06 br. wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta Katowice Jerzym Forajterem uczestniczyłem w zwołanym przez Prezydenta Piotra Uszoka spotkaniu przewodniczących rad i zarządów jednostek pomocniczych funkcjonujących na terenie miasta.

"SPOTKANIE PRZEWODNICZACYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH"

 

« Wracaj

Copyright © 2005-2010 Piotr Pietrasz