EDWARD GIEREK - MIT DZIESIĄTEJ POTĘGI ŚWIATA

Edward gierek46% Polaków uważa, że Edward Gierek najbardziej zasłużył się dla kraju. Według propagandy PRL byliśmy 10 potęga gospodarczą świata Wywiad rzekę z byłym pierwszym sekretarzem kupiło ponad milion czytelników. Zmarł w Ustroniu w 2001. W 2001 jego syn Adam Gierek, postać spoza polityki, został wybrany senatorem SLD z najlepszym wynikiem w kraju. Edward Gierek rządził Polską 1970-1980 a Śląskiem i Zagłębiem 1957-1970.

Działa Stowarzyszenie im. E.Gierka z posłem Wiesławem Jędrusikiem na czele, w niektórych miastach powstały ulice lub pomniki. Działa Platforma Socjalistyczna w SLD, tworzy się Unia Lewicy na bazie UP i planktonu antyglobalistyczno-feministycznego. Dla nich wszystkich dekada Gierka to raj utracony. Jeszcze w 2000 senatorowie SLD (w tym senator Markowski z Rybnika) spotykali się na urodzinach byłego przywódcy PRL.

Gierek działał we Francuskiej Partii Komunistycznej ale po wydaleniu do Polski w 1934 nie współpracował z komunistami. Ożenił się, spokojnie pracował. Nie pojechał również do Hiszpanii walczyć z frankistami, ale pracować do Belgii. Nie ma żadnych śladów działalności Gierka przeciwko hitlerowcom poza jego własną relacją. Według niektórych źródeł prowadził wraz z żoną mały hotel. W 1945 przewodzi Radzie Polaków w Belgii, skąd Roman Zambrowski ściąga go do kraju.

W 1948 Gierek zostaje pracownikiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, 1949 uczęszcza na kurs Centralnej Szkoły Partyjnej. W 1951 udaje mu się przekonać strajkujących górników kopalni "Kazimierz Juliusz" w Sosnowcu do zakończenia protestu. W 1952 zostaje posłem na Sejm.

Decyzją Bolesława Bieruta Gierek zostaje w 1954 sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR (początkowo odmówił twierdząc, ze nie radzi sobie dobrze z czytaniem i pisaniem - poradzono mu aby wziął sobie sekretarkę). Podczas ataku demonstrantów na komitet wojewódzki PZPR w czerwcu 1956 schował się do szafy. W 1957 odsunięty przez Gomułkę pozostał pierwszym sekretarzem PZPR w Katowicach. Województwo katowickie prezentowało się wtedy jako dobrze zarządzany region, chociaż większość zasług za to należała się wicewojewodzie Jerzemu Ziętkowi (przed 1939 burmistrz Radzionkowa i poseł BBWR).

W marcu 1968 mówił "Śląska woda pogruchocze kości zawiedzonym wrogom Polski Ludowej." Jako przywódca państwa posłusznie wpisał przewodnią rolę partii komunistycznej oraz przyjaźń z ZSRR. W 1976 zalecał brutalne działania milicji wobec protestujących "tak aby na zawsze popamiętali". Utracił władzę po powstaniu "Solidarności" a w stanie wojennym nawet był internowany.

Gierek podjął próbę przeprowadzenia modernizacji kraju za pozyskane kredyty. Inwestycje były nieefektywne, pieniądze rozgrabiane, nadmiernie wzrósł import. Pod koniec rządów Gierka długi PRL wynosiły 22 miliardy dolarów. Główny ekonomista Gierka prof. Paweł Bożyk w wywiadach dla "Trybuny" i ... "Naszej Polski" obwinia o wywołanie kryzysu ekipę Jaruzelskiego.

« Wracaj

Copyright © 2005-2010 Piotr Pietrasz