"Polska jest najważniejsza"

Deklaracja Śląskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego Kandydata na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo !

W poczuciu odpowiedzialności za losy naszej Ojczyzny i dumy z jej osiągnięć jednoczymy się wokół Jarosława Kaczyńskiego - kandydata na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Chcemy Polski nowoczesnej silnej swoją narodową tradycją i przywiązaniem do wartości chrześcijańskich, gwarantującej poszanowanie praw obywateli i jednoczącej ich w solidarnej trosce o nasze dobro wspólne i dobro przyszłych pokoleń, zajmującej poczesne miejsce w Europie i świecie oraz rozwijającej bliskie stosunki z sąsiadami. Budowa takiej Polski jest nie tylko naszym pragnieniem, lecz także obywatelskim obowiązkiem, podejmowanym ze świadomością tego jak wielkie ofiary ponosili dla niej przez wieki nasi ojcowie i dziadowie.

Dlatego powołujemy Śląski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który swoim życiem i działalnością publiczną dał dowód, że nasza wizja Polski jest także Jego wizją, że jest gotów o nią zabiegać i jej służyć. Jego kompetencja i wiarygodność w sprawach gospodarczych i wrażliwość w kwestiach społecznych, szczególna troska o promocję szans ludzi młodych pozwalają z ufnością patrzeć na przyszłość Polski.

Apelujemy o zaangażowanie w promowaniu dr Jarosława Kaczyńskiego w nadchodzących wyborach, między innymi, poprzez zakładanie i przystępowanie do społecznych komitetów poparcia Jarosława Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich.

Katowice dnia 18 maja 2010 r.Śląski Społeczny Komitet Poparcia Jarosława Kaczyńskiego na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Katowice, 1.VI.2010
 1. Wojciech Kilar - kompozytor, Honorowy Przewodniczący
 2. Prof. UŚ dr hab. Antoni Barciak - Kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii, Instytut Historii UŚ
 3. Prof. dr hab. Janusz Berdowski - Kierownik Katedry Fizyki Ciała Stałego, były Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
 4. Dr hab. prof. Pol. Śl. Marek Berezowski - Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki, Politechnika Śląska
 5. Dr hab. prof. Pol. Śl. Marian Błachuta - Kierownik Zakładu Sterowania i Robotyki, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska
 6. Jan Błaut - Prezes Stowarzyszenia Tradycja i Wsparcie, Chorzów
 7. Dr hab. inż. Elżbieta Bociąga prof. P. Cz. - dyrektor Instytutu Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją, Politechnika Częstochowska
 8. Barbara Centkowska - Dyrektor Biura Programów Współpracy Międzynarodowej
 9. Prof. dr hab. Mieczysław Chorąży - Doktor Honoris Causa ŚUM
 10. Mgr inż. Józef Cichy - ławnik w procesie członków ZOMO oskarżonych o zamordowanie dziewięciu górników z kopalni "Wujek", Katowice
 11. Lek. med. Maria Cichy - żona Józefa i siostra prof. dr hab. Adama Szkodnego, Katowice
 12. Marek Ciszak - filolog, dziennikarz, Chorzów
 13. Dr Ewa Czarnecka-Wójcik - Katedra Systemów i Metod Zarządzania, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Katowice
 14. Dr Jan Czempas - Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Szef Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego
 15. Dr hab. Henryk Duda - Instytut Fizyki UŚ
 16. Andrzej Dulian - Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chorzowie
 17. Prof. dr hab. inż. Henryk Dyja - Politechnika Częstochowska, Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, były Rektor Politechniki Częstochowskiej
 18. Piotr Fojcik - były Przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta, Chorzów
 19. Dr Lech Fornal - Przewodniczący NSZZ Solidarność Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 20. Prof. UŚ dr hab. Bogusław Fugiel - Instytut Fizyki UŚ
 21. Prof. UŚ dr hab. Danuta Gabryś-Barker - Uniwersytet Śląski, Instytut Języka Angielskiego, Sosnowiec
 22. Tadeusz Gera - Izba Rzemieślnicza Bytom
 23. Dr inż. Tadeusz Giza - Przewodniczący NSZZ Solidarność Politechniki Śląskiej
 24. Dr. hab. Henryk Goik - profesor i rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych im. Emila Szramka w Tychach
 25. Maria Gołba - dr nauk medycznych, Katowice
 26. Stanisław Gołba - dr nauk medycznych, Katowice
 27. Prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski - b. prorektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Dziekan Wydziału Informatyki i Komunikacji
 28. Prof. dr hab. Tadeusz Groń - Instytut Fizyki UŚ
 29. Prof. UŚ dr hab. Grzegorz Haneczok, Instytut Nauki o Materiałach UŚ
 30. Dr Marian Ingram - Katedra Systemów i Metod Zarządzania, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Katowice
 31. Dr hab. Marek Jasiński - II Katedra i Klinika Kardiochirurgii ŚUM
 32. Krystyna Kajdan - Dyrektor Śląskiego Teatru Lalki i Aktora "Ateneum", Katowice
 33. Dr hab. Antoni Kania, Instytut Fizyki UŚ
 34. Prof. UŚ dr hab. Jerzy Kansy - Kierownik Zakładu Modelowania Materiałów, Instytut Nauki o Materiałach UŚ
 35. Prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa - Kierownik Zakładu Leksykologii i Semantyki, Instytut Języka Polskiego UŚ
 36. Prof. Eugeniusz Knapik - kompozytor, Kierownik Katedry Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, były Rektor, Akademia Muzyczna, Katowice
 37. Czesław Koczorek - radny Chorzowa
 38. Wojciech Kolarz - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Arch. Katowickiej w Chorzowie
 39. Alina Kolber - Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin, Chorzów
 40. Arkadiusz Korus - historyk nauczyciel w IV LO, Chorzów
 41. Zygmunt Korus - przedsiębiorca, założyciel chorzowskiego Klubu Gazety Polskiej
 42. Prof. UŚ dr hab. Józef Krok-Kowalski - Instytut Fizyki UŚ
 43. Prof. A. Muz. we Wrocławiu Dr Stanisław Krupowicz - kompozytor
 44. Prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski - były Prodziekan, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, były Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 45. Prof. Hanna Kryjak - nauczyciel akademicki, Akademia Muzyczna, Katowice
 46. Grzegorz Krzak - przedsiębiorca, radny Chorzowa
 47. Adam Krzyżowski - redaktor, Katowice
 48. Prof. dr hab. Sławomira Kyrcz-Krzemień - Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚUM
 49. Dorota Lis - aktorka
 50. Michał Łoskot - fizyk, przedsiębiorca, Chorzów
 51. Lech Majewski - artysta
 52. Dr Andrzej Margasiński - wykładowca akademicki, były Dziekan Wydziału Pedagogicznego AJD w Częstochowie
 53. Adwokat Janusz Margasiński - sędzia Trybunału Stanu V i VI kadencji Sejmu RP
 54. Prof. dr hab. Andrzej Markiewicz - AWF, Katowice, były Dziekan Wydziału Fizjoterapii
 55. Dr hab. Mirosław Markiewicz - Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku ŚUM
 56. Elżbieta Mazur - Primadonna Opery Śląskiej
 57. Gerard Mądry - Prezes Stowarzyszenia Nasz Park, Chorzów
 58. Prof. dr hab. Jerzy Mioduszewski, były kierownik Zakładu Topologii w Instytucie Matematyki UŚ
 59. Daniel Mizera - Przewodniczący Sekcji Oświaty NSZZ Solidarność w Chorzowie
 60. Dr Antoni Musiał - specjalista ortodoncji, Katowice
 61. Feliks Netz - pisarz
 62. Mgr inż. Stanisław Niemczyk - architekt uhonorowany w 2000 roku przez Jana Pawła II odznaczeniem Pro Ecclesia et Pontifice
 63. Dr inż. Jacek Nowak - geolog z Politechniki Śląskiej, radny Chorzowa
 64. Prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna - Katedra Kulturowych Podstaw Wychowania, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie, były Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH w Bielsku-Białej
 65. Dr n. med. Przemysław Nowakowski - Ordynator Oddziału Chirurgii Naczyniowej, Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe, American Heart of Poland Sp. z o.o., w Chrzanowie,
 66. Prof. dr hab. Grzegorz Opala - Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii ŚUM, Minister Zdrowia w Rządzie Jerzego Buzka
 67. Prof. dr hab. Janusz Pacuda - kierownik Zakładu Rzeźby, Instytut Plastyki, AJD, Częstochowa
 68. Prof. dr hab. Idzi Panic, kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej, Instytut Historii UŚ
 69. Prof. dr hab. inż. Ryszard Parkitny - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, były Prorektor ds. Spraw Nauki
 70. Redaktor Anna Pietraszak - Doradca Prezesa TVP, pracownik IPN w Warszawie, autorka filmów o Katyniu
 71. Prof. dr inż. Zbigniew Piłkowski - Politechnika Częstochowska, artysta-rzeźbiarz, medalier
 72. Prof. dr hab. Franciszek Piontek - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ATH w Bielsku-Białej
 73. Dr. hab. Barbara Piontek prof. WSB - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ATH w Bielsku-Białej
 74. Prof. dr. hab. inż. Bolesław Pochopień - były Rektor Politechniki Śląskiej
 75. Prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała - Prodziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
 76. Dr Tomasz Powroźniak - internista, reumatolog
 77. Prof. dr hab. inż. Krystian Probierz - Dyrektor Instytutu Geologii Stosowanej, Politechnika Śląska, były Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii
 78. Prof. dr hab. Fryderyk Prochaczek - Prywatna Klinika Kardiologii, Tychy
 79. Dr inż. Andrzej Pułka - Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska, Gliwice
 80. Anna Rakocz - ekonomistka, Przewodnicząca Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych "WIR" w Częstochowie
 81. Prof. dr hab. Aleksander Ratajczak - były kierownik Zakładu Chemii Organicznej w Instytucie Chemii UŚ
 82. Dr inż. Kazimierz Siciński - Przewodniczący Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność
 83. Danuta Skalska - dziennikarz PR Katowice, rzecznik Światowego Kongresu Kresowian
 84. Prof. dr hab. inż. Stanisław Słodowy - artysta rzeźbiarz, Wydział Architektury, Politechnika Śląska
 85. Tadeusz Smolczewski - Radca Prawny, Katowice
 86. Dr. inż. Piotr Sobota, Prodziekan Wydziału Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska
 87. Dr hab. inż. Wojciech Sochacki prof. P. Cz. - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska
 88. Prof. dr hab. Adam Szkodny - były Kierownik Katedry i Kliniki Urologii ŚUM
 89. Anna Szmatloch - Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin, Chorzów
 90. Dr Joanna Szymanowska-Pułka - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ
 91. Dr Krzysztof Ślaski - chirurg szczękowy, Ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Szpital Św. Barbary w Sosnowcu, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego
 92. Krystian Śliwa - Prezes chorzowskiego Związku Emerytów i Rencistów
 93. Krzysztof Śmieja - Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, Wiceprezes Sądu, Notariusz, Poseł na Sejm RP w kadencji 1997-2001, Członek Trybunału Stanu - trzy kadencje
 94. Prof. dr hab. Ewa Talik - Kierownik Zakładu Fizyki Kryształów w Instytucie Fizyki UŚ
 95. Dr inż. Józef Truszyński - Główny Informatyk, Huta Katowice
 96. Prof. dr hab. Jerzy Warczewski - Redaktor Naczelny czasopisma naukowego Postępy Fizyki, były Kierownik Zakładu Fizyki Kryształów w Instytucie Fizyki UŚ
 97. Dr hab. inż. Stanisław Waluś prof. Politechniki Śląskiej
 98. Doc. dr inż. Barbara Wierzbicka - Politechnika Częstochowska, były kierownik Zakładu Odlewnictwa
 99. Prof. dr hab. inż. Ryszard Wilk - były Prorektor Politechniki Śląskiej
 100. Prof. dr hab. Jan Wojtyła - Dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej, Katowice, były Rektor Akademii Ekonomicznej
 101. Prof. dr hab. Stanisław Woś - Kierownik II Katedry i Kliniki Kardiochirurgii ŚUM, były Prorektor ŚUM
 102. Prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka - Instytut Nauk o Kulturze, UŚ
 103. Jarosław Woźniczka - lider zespołów "Dwie Korony" i "Garden Party"
 104. Dr hab. Wiesław Wójcik prof. ATH - Kierownik Zakładu Antropologii Kultury i Filozofii Człowieka przy Katedrze Pedagogiki, Psychologii i Antropologii ATH
 105. Dr Marian Wójcik - Katedra Systemów i Metod Zarządzania, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Katowice
 106. Dr n. techn. Tadeusz Wrona, były Prezydent Częstochowy
 107. Dr hab. Piotr Wróblewski - socjolog z Uniwersytetu Śląskiego, radny Chorzowa
 108. Prof. dr hab. Stefan Zabierowski - Kierownik Zakładu Kultury Literackiej, Instytut Nauk o Kulturze, UŚ
 109. Prof. dr hab. Barbara Zahorska-Markiewicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, były Dziekan Wydziału Lekarskiego ŚUM
 110. Dorota Zawierucha - Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza, Katowice
 111. Maria Zientek - Primadonna Opery Śląskiej
 112. Grzegorz Zymanek - Prezes Śląskiej Fundacji Pomoc Niepełnosprawnym, Chorzów

« Wracaj

Copyright © 2005-2010 Piotr Pietrasz