NZS MŁODZIEŻ

Zacząłem działalność społeczną zakładając w 1988 Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W tamtych czasach jako jeden z wielu wniosłem swój skromny wkład w obalenie komunizmu. Rozprowadzałem książki drugiego obiegu a w czasie egzaminów wstępnych w 1990 r. kolportowałem ulotkę wzywającą generała Jaruzelskiego do ustąpienia z funkcji Prezydenta PRL/RP. Byłem organizatorem strajku studentów oraz członkiem komitetu strajkowego uczelni.

W 1990 doprowadziliśmy do pierwszych od 1981 demokratycznych wyborów do Parlamentu Studentów. W latach 1990-1993 studenci trzykrotnie wybierali mnie do PS, w którym pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego. Byłem członkiem Senatu uczelni oraz Rady Wydziału.

W samorządzie studenckim zajmowałem się przede wszystkim kwestiami organizacyjnymi i prawnymi. Przygotowałem projekt nowego regulaminu studiów oraz obowiązujący przez kilka następnych lat Statut Parlamentu Studentów.

Uczestniczyłem w zwycięskich dla kandydata studentów wyborach rektora Akademii Ekonomicznej.

W NZS byłem członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej i dwukrotnie członkiem prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów. Zabiegałem o wprowadzenie ustawy o przejęciu majątku postkomunistycznych organizacji ZSP (protoplaści stowarzyszenia "Ordynacka") - Komisja Krajowa NZS przygotowała stosowny projekt ustawy (jego uchwaleniu zapobiegło rozwiązanie Sejmu przez Prezydenta Wałęsę w 1993).

Byłem jednym z założycieli i wieloletnim współpracownikiem ogólnopolskiego miesięcznika NZS "Gwóźdź Programu". Publikowałem lub redagowałem wiele innych pism studenckich.

W 1991 jako członek Komisji Krajowej głosowałem przeciwko zawarciu przez NZS koalicji wyborczej z Kongresem Liberalno-Demokratycznym. Jako przewodniczący prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów NZS w 1istopadzie 1993 doprowadziłem do oficjalnego zerwania koalicji ze środowiskami Pawła Piskorskiego oraz poparcia przez najstarszą organizację studencką lustracji i dekomunizacji. Miało to szczególne znaczenie w miesiąc po wyborach w wyniku których cała prawica znalazła się poza Sejmem RP.

Po ukończeniu studiów z następnymi pokoleniami NZS spotykałem się w ramach stowarzyszenia Liga Republikańska. Uczestniczyłem w kontrmanifestacji pierwszomajowej oraz Spotkaniach Nowego Pokolenia.

W 1992 zakładałem struktury młodzieżowe Porozumienia Centrum. Pełniłem liczne funkcje we władzach krajowych w tym 1996-1998 Prezesa Forum Młodych PC. Reprezentowałem Forum Młodych PC w strukturach AWS.

W 1999 kierowałem zespołem antysektowym, który opracował projekt ustawy złożony do laski marszałkowskiej przez posłów prawicy.

Moimi doświadczeniami staram się dzielić z obecnymi członkami organizacji młodzieżowych i staram się wspierać młodych ludzi zainteresowanych aktywnością społeczną. Uczestniczę w Obozach Roku Zerowego organizowanych przez Niezależne Zrzeszenie Studentów prowadząc wykłady na temat historii NZS.

Komisja Uczelniana NZS Akademii Ekonomicznej w Katowicach w 1992


Copyright © 2005-2010 Piotr Pietrasz