Nie wiedziałem od dziecka, że właśnie współpraca z mediami będzie moim głównym zajęciem. Po wyborze pierwszych demokratycznych władz Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach stanął temat polityki informacyjnej czyli powołania biuletynu czy gazetki. Koledzy i koleżanki z Komisji Uczelnianej uznali, że ponieważ jestem szefem Sekcji Drugiego Obiegu (kolportaż książek i prasy, jeszcze niecenzuralnej) nadaję się najlepiej. Zajęcie traktowałem zadaniowo, jednak w latach 1990-1993 jako redaktor naczelny miesięczników "Samorządna Akademia" (Parlament Studentów AE) i "Alternatywa" zredagowałem łącznie 45 numerów biuletynów ukazujących się w nakładzie 500 sztuk. Zredagowałem również wydawnictwa okolicznościowe na obchody rocznicy marca 1968 r. (8.03.1990 r.) oraz specjalny numer "Marchołta" zawierający historię NZS AE (13.12.1990 r.). 1990-1991 byłem korespondentem ogólnopolskiego pisma NZS KUL "BIS". Uczestniczyłem w 1994 w zakładaniu "Gwoździa Programu', ogólnopolskiego magazynu NZS wydawanego na Akademii Ekonomicznej do dzisiaj.

Największe doświadczenie uzyskałem w redagowaniu biuletynów partyjnych: 1992-1999 "Centrum" (biuletyn Zarządu Wojewódzkiego Porozumienia Centrum w Katowicach), 1993-1999 "Centruś" (biuletyn Zarządu Głównego Forum Młodych PC), 1999-2001 "Chadecja Śląska" (biuletyn ZW PPChD), 1999-2002 "Nowe Forum" (biuletyn Zarządu Głównego Forum Młodych Chrześcijańskich Demokratów). Współpracowałem z ogólnopolskimi biuletynami PC i PiS. Wykorzystuję te doświadczenia redagując od 2002 r. "ZaPiS Śląski" (biuletyn Śląskiego PiS oraz strona internetowa) a od 2007 r. "ZaPiS Katowicki" (biuletyn klubu radnych PiS w Katowicach).

Od czasu objęcia redaktora naczelnego "Centrum" i szefa Zespołu Informacji i Analiz przy ZW PC organizowałem liczne konferencje prasowe Zarządu Wojewódzkiego PC, odpowiadałem za obsługę medialnych licznych imprez w tym wizyt Prezesa Porozumienia Centrum Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj kontynuuję te prace jako rzecznik prasowy śląskiego PiS a od niedawna rzecznik prasowy PiS Katowice.

Opublikowałem ponad 100 artykułów w różnych pismach, głównie tygodnikach. Za najważniejsze uważam: "Senator Kutz - zawrócony z PRL?" ("Gazeta Polska" 1998), "Wojna przestępcom" ("Czas Górnośląski", 1994), "NZS - antidotum na Ordynacką?" ("Nowe Państwo", 1996) i "Korzenie tzw.narodu śląskiego" ("ZaPiS Śląski", 2002).

Możliwość pracy w charakterze zbliżonym do zajęcia rzecznika prasowego miałem w latach 2004-2006 jako kierownik działu marketingu w Miejskim Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie oraz 2006 - 2008 jako regionalny rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Ostatnio najważniejsze:
 
WYWIAD DLA PORTALU Silesia24.pl
Fri, 12-11-10
12.11.2010 byłem gościem programu "Bez cięcia" portalu Silesia24.
Czytaj artykuł »
 

Spot wyborczy 2011 r.


W studiu Radia Katowice podczas audycji na żywo


Teleexpress - 16.07.2011 (od 3:57)


Program "Bez cięcia" portalu Silesia24 - 18.03.2011


Program "Forum Regionu" TVP - 20.09.2010


TVP KATOWICE - OPTYKA, POLITYKA 12.03.2018 reprezentowałem PiS w programie TVP Katowice "Optyka, polityka".

Copyright © 2005-2010 Piotr Pietrasz